Byforening Odense har til formål at arbejde med emner vedrørende Odense Bys liv i fortid, nutid og fremtid, øge interessen herfor og fremme bevaring og udvikling af kulturhistoriske og æstetiske værdier.

Dette søges realiseret gennem afholdelse af møder og ekskursioner samt lejlighedsvis ved dannelse af interessegrupper. Desuden søger foreningen at realisere sit formål ved at indgå i forskellige former for samarbejde såvel med private som med offentlige institutioner.

Læs mere

Aktiviteter

Galleri