billede

Besøg i Christians Park og Pulsparken

Afholdt Dato: tir. 10 maj 2022 Tid: kl.16:00Sted: Roerskovvej 28 A, Odense V. (ved skurvognen)

Rundvisning i Christians Park, hvor Barfoed Group opfører 138 nye lejligheder –  en videreudvikling af den eksisterende Christian Park. Pulsparken er det sidste af de otte steder, der områdefornyes i Bolbro. Vand Center Syd har anlagt to søer, der fungerer som regnvandsbassiner. Parken er indrettet i forskellige aktivitetszoner med muligheder for at få pulsen op, men også zoner, hvor man kan tage sig et hvil.

Mødested: Roerskovvej 28 A, Odense V. (ved skurvognen)
Dato/tid: Torsdag den 10. maj kl. 16 – ca. 18.
Tilmelding: Jens Ulrik Tlf. 29 85 48 17 jens.ulrik@live.dk
Deltagerpris: 20 kr. medlemmer / 40 kr. ikke medlemmer

Blot. Arrangementet i Christians Parken blev aflyst på grund af for få tilmeldte.

Aktiviteter