billede

Fra Gade Til By

Afholdt Dato: ons. 11 maj 2022 Tid: kl.16:00Sted: Skulkenborg

Sidste rundvisning – prikken over i-et? Hvilke overvejelser ligger bag indretningen af byrummene, der er opstået ved omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade?

Landskabsarkitekt Mette Lund Traberg, Sweco Architects, er projektleder og vil fortælle om tankerne bag arkitektkonkurrencen, detaljer som beplantninger, inventar, brolægning m.m.

Dato/tid: Onsdag den 11. maj kl. 16 – ca. 17.30
Antal: Max 30 deltagere.

Husk
Alle arrangementer kræver tilmelding hos Jens Ulrik
Tlf. 29 85 48 17 – jens.ulrik@live.dk

Deltagerbetaling
20 kr. for medlemmer.
40 kr. for ikke medlemmer.

Aktiviteter