billede

Generalforsamling 2023 – Tirsdag den 23. maj kl. 19.00 – 22.00

Afholdt Dato: tir. 23 maj 2023 Tid: kl.19:00Sted: Kunstbygningen Filosoffen, Filosofgangen 30


Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2023 i
Byforening Odense tirsdag d. 23 maj kl. 19.00 – 22.00


Kunstbygningen Filosoffen, Filosofgangen 30.

Kl. 19.00- 20.00
Aftenens taler er arkitekt Kristian Isager – han var medstifter af foreningen i 1976.

Kristian Isagers hensigt er at bringe tilhørerne med på en kalejdoskopisk rejse gennem det odense, der eksisterede omkring det tidspunkt hvor han selv var tilflytter til byen og Byforeningen blev skabt ef en samling behjertede borgere og derfra og op til det Odense vi kender idag + lidt antydning af hvad morgendagen forhåbentlig bringer vores Odense.

Kl. 20.00 – 20.20
Pause – vi byder på en forfriskning

Kl. 20.20 – 22.00
Generalforsamling i henhold til vedtægterne.
2. Valg af referent
3. Aflæggelse af beretning for det forløbne foreningsår
4. Fremlæggelse af revideret regnskab for det forløbne kalenderår
5. Behandling af indkomne forslag
6. Forslag til budget for indeværende år
7. Fastsættelse af medlemskontingent for de tre medlemstyper for det kommende
kalenderår
8. Valg af 3 eller 4 bestyrelsesmedlemmer – heraf en kasserer, 2-4 suppleanter samt 2
revisorer
9. Eventuelt

Ad. Pt. 8 Valg til bestyrelsen
Erik Kempf (kasserer) genopstiller ikke
Lis Andreasen genopstiller ikke
Sharon Fisher genopstiller ikke
Jarl Abrahamsen genopstiller

Bestyrelsen foreslår
Niels Janus – kasserer
Preben Bøe
Michael Skov

Suppleanter
Andreas Isager genopstiller
Christian Trapp Schmidt genopstiller

Valg af revisorer
Inger Birkestrøm Juul genopstiller ikke – bestyrelsen foreslår Jens Ulrik Rasmussen
Merete Jensen genopstiller

Kontingent skal være betalt før generalforsamlingen


Regnskab og forslag til budget kan se i vedhæftet link nedenfor

Årsregnskab 2022

Aktiviteter