billede

Kattegatbroen – En god idé?

Afholdt Dato: ons. 20 april 2022 Tid: kl.17:00Sted: Galleri Rasmus, Ny Vestergade 9

I løbet af foråret 2022 skal Folketinget tage stilling til igangsætning af en VVM- undersøgelse, der skal danne grundlag for en fast forbindelse over Kattegat.

Bestyrelsesmedlem Jarl Abrahamsen har gjort sig nogle tanker.

Forundersøgelsen til danmarkshistoriens største infrastrukturprojekt nærmer sig sin afslutning.
I løbet af foråret 2022 skal folketinget, på baggrund af forundersøgelsen, tage stilling til igangsætningen af en VVM-undersøgelse, der skal danne beslutningsgrundlag for en anlægslov, for en fast forbindelse over Kattegat.

Forundersøgelsen har primært fokus på trafikale og finansielle konsekvenser – Hvad med miljøet?
Nogle ser broen som en nødvendighed for fortsat vækst i Danmark.
Andre ser broen som et statsstøttet centraliseringsprojekt, der vil skævvride Danmark endnu mere.

Der ventes et trafikspring på 30-40%, når broen står færdig. Succeskriteriet er mest mulig biltrafik.
Er det visionært eller er det en tankegang der hører fortiden til?
Skal nye trafikanlæg afvikle trafik – eller skal de skabe trafik?

Foredraget forsøger at se Kattegatforbindelsen fra et fynsk perspektiv.

Aktiviteter