Om foreningen

Byforening Odense har til formål at arbejde med emner vedrørende Odense Bys liv i fortid, nutid og fremtid, øge interessen herfor og fremme bevaring og udvikling af kulturhistoriske og æstetiske værdier.

Dette søges realiseret gennem afholdelse af møder og ekskursioner samt lejlighedsvis ved dannelse af interessegrupper.

Desuden søger foreningen at realisere sit formål ved at indgå i forskellige former for samarbejde såvel med private som med offentlige institutioner.

Byforeningens Træpulje

I 2016 blev Byforeningens Træpulje, tidligere Plant et Træ, Odense, en del af Byforeningen. Byforeningens Træpulje har derfor en permanent repræsentant i bestyrelsen og samtidig sin egen konto, der kan bruges i overensstemmelse med Byforeningens Træpuljes kommissorium, der blev vedtaget på et bestyrelsesmøde i efteråret 2016:

  • Bidrage med opmærksomhed omkring træer i Odense.
  • Være medvirkende ved plantning af træer ved særlige begivenheder i Odense.
  • Følge med i Odense Kommunes by-træsstrategi.
  • Fundraise midler der kan understøtte Byforeningens fokus på plantning af træer.