By & Vand

By & Vand Odense er et forum, en netværksgruppe, for erfarings- og vidensdeling blandt byens ejer-, lejer-, vand-, og grundejerforeninger.
By & Vand Odense er et selvstændigt netværk med reference til Byforeningen Odense.
Netværkets talsmand er arkitekt Hans Toksvig Larsen.

I mødet mellem byens foreninger løses de mange fælles og foreningernes individuelle problemer og nye ideer og initiativer opstår.

Ved sammen at arbejde med Odenses mange bydele, vil forståelsen for hinanden vokse og byen blive samlet.

Netværksgruppen, der mødes 4 gange årligt, er en konstruktiv sparringspartner med kommunen, med et årligt borgmestermøde hvor vi fremlægger tværgående og fælles prioriteter. Her deltager netværkets talsmand samt 2 repræsentanter for Byforeningen.

Byforeningen støtter netværket med kompetencer og kvalifikationer gennem Landsforeningen By & Land med viden om planlovgivningen, byudviklingsprocesser og meget mere.

 

Hans Toksvig Larsen
Arkitekt
Tlf. 28 11 59 17
Mail: Hans.Toksvig@gmail.com