Odin-prisen

Odin-prisen er indstiftet i 1985 af Byforeningen for Odense, som foreningen hed dengang.

Prisen er en anderkendelse af en kvalitets-bevidst bygherre, der har udvist initiativ, virkelyst og økonomisk offervilje i forbindelse med en renovering eller et nybyggeri i Odense.

Den første Odin-pris blev i 1988 tildelt Lottrups Gaard i Vestergade for bevaring og smukt renovering af den gamle købmandsgård.
Siden Odinprisen første gang blev uddelt for 33 år siden, har 28 meget forskellige objekter fået tildelt prisen.
Et år er der blevet uddelt to priser og 9 år er ingen emner fundet værdige.

Oftest er det enkeltstående bygninger, som har modtaget prisen, men det har også været park- og byrum, som fx Saabyes Stryg i Munke Mose i 2008 og to gange tidligere, har det været større samlede bebyggelser; Rosenbæk-Karéen nær Brandts Klædefabrik i 2004 og Skovbrynet ved Skibhusskoven i 2012.

Den nuværende Odin-pris er skabt af kunstneren Eiler Madsen i form af en plakette til indmuring.
Plaketten er støbt i bronze og har form af en Ravne-vinge.

Prisen uddeles èn gang om året, forudsat at der har været en værdig modtager.