Byforeningens Træpulje

I 2016 blev Byforeningens Træpulje, tidligere Plant et Træ, Odense, en del af Byforeningen. Byforeningens Træpulje har derfor en permanent repræsentant i bestyrelsen og samtidig sin egen konto, der kan bruges i overensstemmelse med Byforeningens Træpuljes kommissorium, der blev vedtaget på et bestyrelsesmøde i efteråret 2016:

  • Bidrage med opmærksomhed omkring træer i Odense.
  • Være medvirkende ved plantning af træer ved særlige begivenheder i Odense.
  • Fundraise midler der kan understøtte Byforeningens fokus på plantning af træer.