Hvis du interesserer dig for den by du bor i og er interesseret i:

  • byens udvikling og forandring
  • at være med til at passe på bevaringsværdige miljøer i Odense
  • at besøge steder i Odense, som du umiddelbart ikke har adgang til at besøge
  • at møde mennesker, der lige som dig er interesseret i Odense

så meld dig ind i Byforeningen for Odense.

  • du vil modtage nyhedsbreve, som informerer om arrangementer og bestyrelsens arbejde
  • du kan deltage i den årlige generalforsamling og være med til at præge arbejdet i foreningen.

Byforeningens bankkonto: 6845-1003047  – oplys din email
Byforeningens MobilePay 2011ZH  – oplys din email